צוות מורי התוכנית לתואר שני בגישור

 

צוות מורי התכנית
גב' מאיה דיאמנט        
פרופ' אלעאי אלון
מר זבדה מוחמד
ד"ר אלון ליאל
ד"ר נמרוד רוזלר
ד"ר תמר לרנטל
גב' שרון רמר-ביאל
פרופ' יהושוע גתי
ד"ר חנן גולדשמיט
עו"ד ענת פרקש
ד"ר לילך ליטור
ד"ר יובל קאליש
פרופ' נחמיאס ניצה
ד"ר אריה גרוניק
גב' רמר ביאל שרון
גב' נבון אסתר
ד"ר דניאל מישורי
ד"ר נגה נברו    
ד"ר פרלמן קרני     
ד"ר יובל בנזימן
ד"ר רוטנברג מיכאל
ד"ר אודי זומר
ד"ר שירה מור