תנאי קבלה והרשמה למסלול בניהול סכסוכים וגישור - אוניברסיטת תל אביב

תכנית לימודים לתואר שני במדיניות ציבורית - בניהול סכסוכים וגישור

אוכלוסיית היעד

בוגרי תואר ראשון מכול התחומים בוגרים שאינם מתחום מדעי החברה יידרשו להשלמות במהלך שנת הלימודים הראשונה.

תנאי קבלה

א. רשאים להציג מועמדות בוגרי תואר ראשון ממוסד אקדמי מוכר בציון 78 לפחות.

ב. לבעלי תואר "בוגר אוניברסיטה" בתכנית דו-חוגית:  ציון הגמר הגבוה מבין שני החוגים 

ג. בעל תואר "מוסמך", יתקבל ללימודים על פי  ציון הגמר בתואר השני או ציון הגמר בתואר ראשון על פי שיקולי ועדת הקבלה.

ד. וועדת הקבלה רשאית לשקול בחיוב את קבלתם של מועמדים שאינם עומדים בסף הקבלה הנדרש.

מועדים

הלימודים יחלו בחודש אוקטובר 2017 ויסתיימו בסוף אוגוסט 2019.

משך הלימודים
הלימודים נמשכים שנתיים אקדמאיות בימי שלישי וחמישי.

תעודה
מסיימי התכנית יהיו זכאים לתואר "מוסמך אוניברסיטה" במדיניות ציבורית – ניהול סכסוכים וגישור, המוענק על ידי אוניברסיטת תל-אביב.
תלמידים אשר ישלימו קורס גישור במסגרת מרכז הגישור האוניברסיטאי (כרוך בתשלום נוסף) יקבלו תעודה המעידה על סיום קורס גישור על פי ההנחיות המומלצות של הנהלת בתי המשפט

הרשמה
ההרשמה תחל ב- 22.01.18 , ותסתיים ב-01.03.18

ההרשמה באמצעות האינטרנט, דרך אתר האוניברסיטה. לשימושכם, להלן לינק לרישום המקוון
חשוב ! בטופס הרישום יש להוסיף את סימול התכנית 1084.

על כל מועמד למלא טופס 19 ב' סמליל וורד  ולצרף לטפסי הרישום, קורות חיים וכן הצהרת כוונות בהיקף של עד עמוד אחד.

שכר לימוד
רגיל על פי תקנון תואר שני

תלמידים החייבים בקורסי השלמה (מהתואר הראשון, ראה ידיעון), יחויבו בתשלום עבור קורסים אלה מעבר לשכר הלימוד הרגיל בלימודי מוסמך.


לימודי השלמה

התלמידים, אשר התואר הראשון שלהם אינו בתחומי מדעי החברה, חייבים ללמוד 2 קורסים מתוך הרשימה הבאה: קורסי ההשלמה מחוגים אחרים נלמדים במהלך ימי השבוע א,ב,ג,ד,ה ובשעות שנקבעות ע"י החוגים הרלוונטים.."חברה בישראל", מבוא לפסיכולוגיה למדעי החברה", "מקורות היסטוריים ואינטלקטואליים של מדעי החברה", "מבוא לסוציולוגיה", "מבוא לאנתרופולוגיה","מבוא ליחסים בינלאומיים ואסטרטגיה", "מבוא לכלכלה ללא כלכלנים", "מבוא לפסיכולוגיה קוגנטיבית", יש לסיים את קורסי ההשלמה עד סוף שנה א'.