מלגות לתלמידי תואר שני

 
מלגות ע"ב סוציו-כלכלי לזכרם של חיה וזאב סגל- חלוצים ומגשימים -ממייסדי רעננה


2 מלגות עבור תלמידי שנה ב' בגובה של 5,000 ש"ח.

התנאים לקבלת המלגה :

א. הגשת מסמך (עד עמוד) המסביר מדוע הנך זקוק/ה למלגה ו/או תחום ההתעניינות ביישוב סכסוכים וגישור .

ב.  להורדת טופס בקשת מלגה

 

אופן הגשת המלגה:

את טופס הבקשה למלגה יש לתת במשרדי התכנית, חדר 730 בניין נפתלי.

 המועד להגשת המועמדות סוציו כלכליות:

את הבקשה יש למסור עד ל-1 באוקטובר 2017

לתשומת לבכם מועמדים שהגישו בקשה למלגה מדקאנט הסטודנים לא יכולים להגיש בקשה למלגות בתכנית.  

מלגות לסיוע כלכלי לסטודנטים לתואר שני דרך דקאנט הסטודנטים - אוניברסיטת תל אביב